Novinky

Školy môžu využiť bezplatnú podporu a naštartovať systém e-learningu

Bratislava 23. marca 2020 - V súvislosti s rozsiahlymi preventívnymi opatreniami, ktoré sa výrazne dotýkajú aj školstva, sa rozbieha technická platforma umožňujúca online výuku detí v domácnosti priamo ich učiteľmi. Z iniciatívy slovenského poskytovateľa inovatívnych IT riešení, firmy Datapac, môžu základné a stredné školy teraz požiadať o kompletnú technickú podporu pri implementácii e-learningovej aplikácie od spoločnosti Microsoft. Školy tak majú príležitosť uviesť veľmi rýchlo do praxe systém e-learningu, v rámci ktorého môžu so svojimi učiteľmi pokračovať vo výučbovom režime a byť tak na diaľku v dennodennom kontakte so žiakmi. Projekt prebieha aktuálne v pilotnej prevádzke na vybraných školách a je pripravený rozšíriť sa na stovky škôl po celom Slovensku.

Bezplatné licencie na využívanie e-learningovej aplikácie Teams ponúka softvérový producent Microsoft slovenským školám už dlhší čas. Aplikácia je veľmi intuitívna a jednoduchá na prevádzku. Doterajšia prax však ukazuje, že školy ju nevyužívajú dostatočne a mnohé o jej licenciu ani nepožiadali. „V dnešnej veľmi neštandardnej situácii, kedy sa stávajú pravdepodobne na dlhší čas realitou zatvorené školy, domáca výučba alebo kontakt s učiteľmi cez menej prehľadné formy, sme sa rozhodli konať a pomôcť slovenskému školstvu. Chceme byť aktívni a nápomocní v oblasti, ktorej rozumieme. Nástroj Microsoft Teams sme identifikovali ako jedno z najlepších riešení na trhu, ktoré môže opätovne a rýchlo obnoviť komunikáciu medzi školami a rodinami s deťmi. Rozhodli sme sa chopiť úlohy prostredníka a bezplatne venovať naše kapacity na to, aby sme poskytli školám maximálnu podporu pri uvedení tohto riešenia do života,“  hovorí Juraj Saktor, majiteľ firmy Datapac.

Datapac v spolupráci so spoločnosťou Microsoft pomôže školám zaregistrovať ich žiadosť o licenciu, poskytne podporu pri jej inštalácii na diaľku, taktiež pomôže s aktiváciou všetkých účtov a ich inštaláciou do potrebných zariadení jednotlivých učiteľov. Školy dostanú k inštalácii taktiež návod na správu a používanie, a odkaz na už prebiehajúce webináre partnerov a online zaškolenie. „Zriadili sme telefonickú linku aj e-mail kontakt pre školy, ktoré majú o túto e-learningovú formu záujem,“ vysvetľuje Juraj Saktor a dodáva: „Touto iniciatívou školám nie len umožníme e-learning rozbehnúť, ale aj výrazne pomôžeme skrátiť čas a zjednodušíme proces získania takéhoto nástroja behom pár dní. Ďalšou pridanou hodnotu je, že po rozbehnutí budeme zabezpečovať pre školy na nevyhnutné obdobie aj technickú podporu počas prevádzky. A to všetko bezplatne.“ 

Možnosti aplikácie Microsoft Teams

Aplikácia Teams dokáže zo strany školy zlúčiť na jednom mieste všetky online konverzácie s kolegami aj rodičmi, ponúka prehľadný systém zadávania domácich úloh či aktivít zameraných na spoluprácu v triedach. A v aktuálnej situácii dokáže ponúknuť aj najvýraznejší benefit – už nakonfigurované scenáre na výučbu ako aj možnosť organizovať online stretnutia medzi konkrétnymi učiteľmi a žiakmi z domácností, ktoré dokážu aspoň čiastočne nahradiť vyučovacie hodiny.  

„Náš tím pre vzdelávanie v spoločnosti Microsoft sa zaviazal pomáhať učiteľom a študentom zostať v kontakte a mať možnosť, v prípade potreby, sa aj naďalej vzdelávať. Aplikácia Microsoft Teams a iné riešenia spoločnosti Microsoft využiteľné vo vzdelávaní dovoľujú študentom učiť sa voľne, vlastným tempom a na diaľku. K vzdelávaciemu obsahu a zadaným úlohám je možné pristupovať online, študenti a učitelia môžu interagovať pomocou online nástrojov a môžu spolupracovať pri skupinovej práci alebo na zadaných úlohách,“ hovorí Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť vzdelávania, Microsoft Česká republika a Slovensko a dodáva: „Microsoft Teams ponúkame vzdelávacím inštitúciám bezplatne prostredníctvom ponuky Office 365 A1. Taktiež sme pripravili pre učiteľov praktické príručky, ponúkame pomoc s profesionálnym rozvojom a informáciami o postupoch, ktoré im pomôžu udržať pozornosť a motiváciu študentov a zapojiť ich do vzdelávania.“

Základné a stredné školy, ktoré majú záujem tento hotový nástroj implementovať do praxe, môžu v zastúpení vedenia školy alebo IT administrátora požiadať o bezplatnú technickú podporu od Datapacu prostredníctvom e-mail adresy Hotline.Teams@datapac.sk alebo nonstop linky +421 907 766 893 v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

Monika Feráková, Communication Manager, Datapac s.r.o., +421 903 928802, monika.ferakova@datapac.sk

Neustále napredujeme. Nové riešenia, lepšie produkty.

Sledujeme aktuálne trendy už dnes, aby sme zajtra mohli efektívne reagovať na požiadavky trhu. Nepretržite pokračujeme v inováciách našich produktov a riešení.

Kvalitnejšie, rýchlejšie a stabilnejšie riešenia nám robia nesmiernu radosť. Jednoduché rozhrania zas nadchnú našich zákazníkov.

 

Kontaktujte
Nás

Sme tu pre vás.

Ask us